Pilot Bewonersmonitor 2011

17 januari 2011

onderzoek in o.a. de Groningse Korrewegwijk

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoekers van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA).

De algemene vraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is hoe de bewoners de wijkaanpak beleven. Hieruit kunnen concretere vragen worden afgeleid als: Wat verwachten bewoners van gemeenten, woningcorporaties en andere partijen? Wat vinden bewoners van door verschillende partijen geleverde inspanningen over de afgelopen jaren? En wat doen bewoners eigenlijk zelf? Willen ze zelf een bijdrage leveren en waaraan dan precies?

Dit is de rapportage van een pilot onderzoek. Dit wil zeggen dat er in enkele wijken gedegen onderzoek is uitgevoerd, te weten Amsterdam Oost, de Groningse Korrewegwijk en Wielwijk/Crabbehof in Dordrecht. De keuze voor deze drie wijken wordt verderop toegelicht. Het feit dat het hier een pilot betreft, betekent tevens dat een belangrijke vraag tijdens dit onderzoek is geweest hoe het eventueel later uit te voeren onderzoek in alle wijken het beste aangepakt kan worden.