Pilot uitwisseling gegevens Gemeenten en KvK’s

1 september 2009

De Handelsregisterwet 2007 is op 1 juli 2008 in werking treden. Vanaf dat moment zal het bestaande Handelsregister in enige fasen evolueren naar een volwaardig werkend basisregister van ondernemingen en rechtspersonen binnen het stelsel van basisregistraties.
Het verplicht gebruik door bestuursorganen van de in het register opgenomen gegevens en de terugmelding daarop zal begin 2010 kunnen worden geeffectueerd. De nog ontbrekende entiteiten (nieuwe inschrijvers) zijn op dat moment ingeschreven.
Vooruitlopend op het verplicht gebruik van de Handelsregistergegevens willen de Kamers van Koophandel gemeenten in het traject dat moet leiden tot formele aansluiting, ondersteunen en adviseren.
In de Gebruikersraad Handelsregister en EGEM/i-teams is voorgesteld om met enkele gemeenten een pilot op te starten. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, VNG en KvK Nederland zijn daarom een pilot gestart , onder de naam “Uitwisseling gegevens Gemeenten/Kvk’s”.

Dit rapport beschrijft de bevindingen van deze pilot.