Pilot Wijkwebsite Hoogkerk

1 juni 2007

De gemeente Groningen wil de participatie en betrokkenheid bij het bestuur deze stad te vergroten.
Internet en andere ‘nieuwe media’- bieden daartoe nieuwe kansen. In het gemeentelijk project ‘Stad en Stadhuis’ zijn gemeentelijke informatieverstrekking en ‘interactief bestuur’ hoofddoelstellingen. Ook is de gemeente deelnemer in het Interreg III-B Noordzeeprogramma-project ‘Evoice’, waar de inzet van nieuwe media voor de verbetering van de dienstverlening, (beleid-) informatievoorziening en interactie met de bevolking centraal staat.
Er is door diverse gemeenten al geexperimenteerd met beleidsmatige en bestuurlijke interactie via het internet. Door het brede gemeentelijke beleidsveld is de schaal van de stad echter te groot om echte betrokkenheid te genereren. Daarom is ervoor gekozen om ons te richten op wat er op wijkniveau leeft onder de bevolking en daarbij aan te sluiten met gerichte (gemeentelijke ) informatie. Daarbij wordt getracht zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij hun wijk via de wijkwebsite.