Project – Nulmeting – Ondernemerstrefpunt Groningen

3 maart 2009

Het Ondernemerstrefpunt Groningen is een fysieke ontmoetingsplek tussen ondernemers, studenten en scholieren. De sterk gestegen vraag vanuit het bedrijfsleven naar gekwalificeerd personeel staat bij de ontmoetingsplek centraal. De gemeente, bedrijven en de scholen richten zich op een betere samenwerking, met als doel een betere aansluiting van het onderwijs op de wensen van de ondernemer.
Het Ondernemerstrefpunt Groningen is een uniek concept in Nederland. Het Ondernemerstrefpunt Groningen richt zich in eerste instantie op bedrijventerreinen Zuidoost en Noordoost.
De locatie van het Ondernemerstrefpunt Groningen bevindt zich op het bedrijventerrein Zuidoost.
Voordat het Ondernemerstrefpunt Groningen van start gaat, is er een meting gedaan naar de huidige situatie van de samenwerking tussen onderwijs/kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Deze meting kan gezien worden als nulmeting. De huidige samenwerking is gemeten aan de hand van enquetes. De enquetes zijn door de ondernemers ingevuld om zodoende een beeld te krijgen van de manier waarop ondernemers de huidige samenwerking zien.