Publiekslocaties gemeente Groningen 2019

24 oktober 2019

De gemeente Groningen wilde graag weten in hoeverre de inwoners van Groningen de verschillende publiekslocaties gebruiken en wat hun voorkeuren zijn voor het gebruik/bezoeken van de publiekslocaties. Ruim de helft van de panelleden gaat het liefst naar de Kreupelstraat voor het ophalen van het paspoort/ID of rijbewijs. Ook is gepeild hoe panelleden staan tegenover het thuis laten bezorgen van het paspoort. Bijna 60 procent zou dit overwegen, maar als hiervoor extra betaald moet worden, staat nog een derde hier positief tegenover.

De uitkomsten gebruikt de gemeente Groningen voor haar plannen voor de publiekslocaties binnen de gemeente.