Quick scan Daily Urban System van de gemeenten Groningen, 2019

8 juni 2021

Quick Scan Daily Urban System van de gemeente Groningen en omliggende gebieden

De gemeente Groningen is geen eiland op zichzelf. Er is veel interactie met de omliggende regio, met het brede ommeland en met zelfs nog een veel ruimer gebied. De gemeente kan niet zonder zijn regionale omgeving en deze omgeving kan niet zonder de gemeente. Dit is, gegroeid vanuit de historie, al eeuwenlang het geval.

Samenvattend zien we dat de provincie Groningen, met uitzondering van de zuid–oosthoek, en de regiogemeenten in Drenthe, inclusief Aa en Hunze, een sterke binding hebben met de gemeente Groningen. Hieromheen ligt een ring met minder binding.

Daily Urban System 2019