Raadsbrief evaluatie lexaan abri’s

9 augustus 2011

In het najaar van 2009 heeft de raad op initiatief van de ChristenUnie besloten dat we een proef zouden gaan doen met vandalismebestendige abri’s. In juli 2010 is deze proef gestart en is toegezegd dat we deze na ongeveer een jaar zouden evalueren.

Voor u ligt een raadsbrief met daarin een korte evaluatie en een voorstel voor het vervolg.