Raadsonderzoek welzijnswerk

30 maart 2005

Naar aanleiding van het faillissement van de welzijnsorganisatie WING heeft de raad besloten om een onderzoek hiernaar te laten uitvoeren, met als primaire doel om van de gemaakte fouten te leren. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen op het gebied van de rol van de raad bij het aansturen van het welzijnsbeleid en de organisatie van het welzijnswerk in Groningen in het algemeen.