Raadsvoorstel bedrijventerreinen 2012

25 juni 2012

De raad besluit:
I. kennis te nemen van het onderzoek door de STEC Groep en Bureau Louter met betrekking tot de marktanalyse bedrijventerreinen.
II. de strategie op hoofdlijnen voor de verschillende bedrijventerreinen vast te stellen.
III. de inbreng van de gemeente Groningen voor de uitwerking van de afspraken met betrekking tot bedrijventerreinen in regionaal verband vast te stellen.