Re-integratiemonitor 2010

1 maart 2011

In deze monitor gaan wij in op de resultaten van ons re-integratiebeleid over 2010.
Dit doen we op basis van de re-integratieladder. We laten zien wat we afgelopen jaar hebben gedaan, voor wie en wat dit heeft opgeleverd.
Niet alleen uitstroom naar werk is het resultaat van onze reïntegratie-inspanningen. We laten ook zien dat reïntegratievoorzieningen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van klanten.