Recessiemonitor Groningen januari 2011

1 januari 2011

Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer.
Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid en stagnatie op de woningmarkt
ook voorbij?

De recessiemonitor houdt de vinger aan de pols, door een frequent overzicht te geven van relevante ontwikkelingen in de gemeente Groningen.

De recessiemonitor Groningen presenteert de actuele stand van zaken op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheid, bedrijvigheid, de woningmarkt en het consumentengedrag.

De recessiemonitor komt een maal in de twee maanden uit en wordt op maandbasis gemeten. Hij is ontwikkeld door I&O research en wordt samengesteld en uitgebracht door Onderzoek en Statistiek Groningen