Recreatiegroen Stedelijke Netwerken

1 juni 2008

Nederland heeft negen Rijksbufferzones: twee in Zuid-Limburg en zeven in de Randstad. De Rijksbufferzones hebben een belangrijke recreatieve functie. In 2008 onderzocht de Stichting Recreatie de recreatiebehoefte en de tekorten aan recreatief groen in deze bufferzones (Stichting Recreatie, 2008).
Een grote recreatiebehoefte en een beperkt aanbod aan groen bestaat ook op plaatsen buiten de huidige bufferzones. Hoe zit het daar met de recreatievraag en de eventuele tekorten? Wellicht is het wenselijk om in meer gebieden bufferzones aan te wijzen, om zo de recreatiebehoeften te beschermen. Een toekomstig tekort aan recreatiegroen kan een reden zijn om nieuwe bufferzones aan te wijzen.

In dit rapport verkennen we de huidige en toekomstige recreatiebehoefte alsmede de mogelijkheden voor recreatie in de Stedelijke Netwerken die in de Nota Ruimte zijn aangewezen. Het gaat hier om de volgende netwerken:
* Brabantstad (Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch)
* Utrecht (Utrecht, Amersfoort, Hilversum)
* Arnhem-Nijmegen
* Groningen-Assen
* Twente (Enschede, Hengelo, Almelo)
* Noordvleugel (Amsterdam, Haarlem, Almere)
* Zuidvleugel (Rotterdam, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Schiedam,
Vlaardingen, Delft, Leiden)
* Zuid-Limburg (Maastricht, Sittard/Geleen, Heerlen)

Deze Stedelijke Netwerken vallen voor een deel samen met de studiegebieden uit de eerste studie over de Rijksbufferzones.
Omdat de uitgangspunten in deze nieuwe studie deels anders zijn, en om een compleet beeld te krijgen van alle stedelijke zones, zijn ook de steden rond de bestaande Rijksbufferzones meegenomen in de analyse.

Willem Hoffmans, Bart van der Aa