Regionaal gezondheidsprofiel Groningen

1 april 2014

Het “Regionaal Gezondheidsprofiel gemeente Groningen 2012” geeft inzicht in de staat van
de publieke gezondheid in de gemeente. In deze rapportage worden de wijken van de
gemeente Groningen op diverse thema’s met elkaar vergeleken. Naast wijkanalyses in dit
rapport ook een stedelijke analyse opgenomen. Daarin worden de uitkomsten van de
gemeente Groningen vergeleken met 7 andere middelgrote studenten steden1. Bij de stedelijke
analyse gaat het om de 19- tot en met 64-jarigen, terwijl het bij de wijkanalyse om alle
volwassenen (inclusief 65-plussers) gaat. De reden hiervoor is dat niet alle GGD’en 65-
plussers hebben betrokken in hun monitor volksgezondheid.
In totaal hebben ruim 1.500 volwassenen uit de gemeente Groningen deelgenomen aan dit
onderzoek.
In een ander rapport “Gezondheidsprofiel Groningen 2012” zijn geboorte, sterfte, zorggebruik
beschreven voor alle Groninger gemeenten2.