Regionale economische Prognose 2016

1 november 2015

De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productiegroei in alle sectoren en in alle regio's De Randstad, en daarbinnen vooral de noordvleugel, heeft op basis van haar sectorstructuur de meeste groeipotentie.Het verleden wijst echter uit dat veel regio's de verwachte groei niet waarmaken of juist ontstijgen Door de vergrijzing en de wegtrekkende bevolking daalt de werkloosheid in een aantal perifere regio's relatief hard De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 2ΒΌ%.