RegioTram voorkeurstrace Lijn 1

20 februari 2009

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het onderzoeken van tracees en varianten voor de eerste RegioTram-lijn van het Hoofdstation naar het Zernike. Daarbij is enerzijds onderzoek gedaan waarbij zoveel mogelijk gegevens zijn verzameld. Daarnaast is in de participatieperiode ruime aandacht geweest voor informeren en overleggen met bevolking, ondernemers en belangengroepen. Op basis hiervan zijn aanvullend varianten en tracees bekeken op hun waarde.
Een trace is een route van Hoofdstation tot Zernike. Varianten zijn kleinere delen van het trace waarvoor een andere route mogelijk is, meestal in de binnenstad. Op basis van eerder geformuleerde criteria zijn de tracees en varianten beoordeeld, en is een voorkeurstrace geformuleerd.
Dit rapport gaat in op die beoordeling van de tracees en het voorstel voor een voorkeurstrace.