Reizen in tijd

1 oktober 2005

In een stad als Groningen vindt dagelijks een zeer groot aantal verkeersbewegingen plaats. In 2000 vindt 55% van deze verplaatsingen plaats per fiets, 40% per auto en 5% met het openbaar vervoer (afgekort als OV). Zonder interventie zullen deze percentages flink veranderen. De verwachting is dat in 2010 het fietsgebruik daalt naar 45%, het
autoverkeer stijgt tot 52% en het OV gebruik daalt tot 3%.

De Gemeente Groningen heeft zich tot doel gesteld de groei van het autoverkeer terug te dringen door verbeteringsmaatregelen voor fiets en OV en het creeren van reele alternatieven voor de auto. Concreet heeft het beleid tot doel het fietsgebruik op 50% te handhaven. Door een toename van het aantal verplaatsingen betekent dit dat het fietsgebruik zal moeten toenemen.

Er is echter geconstateerd dat de toename van het gebruik van fiets (en OV) achterblijft bij de ambities van de Gemeente Groningen. Dit is de aanleiding geweest om Bureau Onderzoek te vragen om een gedetailleerder inzicht te geven in de tijdsbesteding aan het reizen en het gebruik van middelen om te reizen. Het onderzoek beoogt aanknopings
punten te bieden om het beleid op dit gebied te evalueren en eventueel bij te stellen.