Resultaten van re-integratie inspanningen

1 januari 2006

Discussies over effecten van reintegratie-instrumenten zijn gecompliceerd, omdat de aard en doelstellingen regelmatig aan veranderingen onderhevig zijn, omdat verschillende instrumenten worden ingezet voor verschillende doelgroepen en omdat de gemeten resultaten vaak moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Omdat effecten van verschillende instrumenten uiteraard van belang zijn voor de keuzes die we maken, willen we proberen een beeld te schetsen van de resultaten van de verschillende instrumenten in Groningen tot nu toe.