Risicoscore coronaire hartziekte Groningen 2000-2006

26 november 2007

De aanleiding voor deze rapportage is het maatschappelijk debat over de rol van automatische externe defibrillatoren (AED) bij het voorkomen van onverwachte dood door een hartstilstand. Naar aanleiding van een breed opgezette discussiebijeenkomst in december 2006 werd de vraag gesteld of er in de provincie Groningen risicogebieden te benoemen zijn waar de kans op onverwachte dood door een hartinfarct groter is.
In dit rapport wordt een gecombineerde cardiovasculaire risicoscore gepresenteerd vanuit een geografisch perspectief. Deze risicoscore is gebaseerd op een combinatie van een zestal afzonderlijke risicoscores, te weten sterfte, responstijd ambulance en leefwijze risicofactoren voor het ontstaan van een hartinfarct.
Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken bij de invulling en uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid.
Investeringen in een gezonde leefwijze zullen zowel op korte als lange termijn bijdragen aan een lagere sterftekans door een hartinfarct. In gemeenten met een verhoudingsgewijs lange responstijd van ambulances is de kans op de toegevoegde waarde van een aed hoger. Het gaat hier steeds om plattelandsgemeenten met een verspreid wonende bevolking. Echter, de kans op doelmatig gebruik van een aed is erg klein. Ook de keuze van een geschikte locatie voor een aed is lastig.
Goed nieuws is de geplande uitrusting van alle noodhulpauto’s van de politie met een aed. In het begin van het jaar 2008 start de training in het gebruik van een aed door politiemensen. De planning is dat in de tweede helft van 2008 noodhulpauto’s van de politie zullen worden uitgerust met een aed. Dit laat overlet dat de training van leken in basale reanimatietechnieken onverminderd belangrijk is en blijft.