Rookmelders in Stad en wijken

1 april 2013

Bijna twee derde van de stadjers heeft rookmelder die werkt

Een derde van de stadjers heeft geen werkzame rookmelder in zijn woning. Bij sommigen is er wel een rookmelder aanwezig, maar die werkt niet of is nog niet geïnstalleerd.
Ten opzichte van 1996 is dit een enorme toename: destijds had driekwart nog nooit over rookmelders nagedacht en slechts 8 procent had er een in huis.

Weinig rookmelders vinden we in De Wijert, Corpus den Hoorn en Grunobuurt. Hier heeft minder dan de helft van de inwoners een werkende rookmelder in huis.
Juist veel rookmelders zien we in Nieuw-west, Paddepoel-zuid en Centrum, bij meer dan 70 procent van de inwoners.

Dit blijkt uit een vraag over rookmelders die de brandweer stad Groningen liet stellen in de Enquête leefbaarheid en veiligheid 2012.