Routekaart Groningen CO2-energie neutraal 2035

15 januari 2020

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen.

Die duurzame energie wekken we zoveel mogelijk op binnen de gemeentegrenzen. En we gaan fors besparen op het totale energiegebruik.

Routekaart-Groningen-CO2-neutraal