Ruimte voor de sport in Groningen, 2016-2030

1 oktober 2016

De gemeente Groningen wil in 2016 over een update beschikken van het ruimteonderzoek dat het Mulier Instituut in 2008 en 2012 heeft uitgevoerd. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten over welke aanpassingen in aanmerking komen voor financiering vanuit het door de gemeente Groningen op te zetten investeringsfonds.De gemeente Groningen wenst daarom, ook gegeven de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkelingen in het sportlandschap, de eerdere onderzoeken te actualiseren om grip te blijven houden op veranderingen in de behoefte aan ruimte voor de buiten- en binnensport, nu en in de toekomst. Met de prognoses die in dit onderzoek naar voren komen kan door de gemeente een juiste inschatting worden gemaakt welke investeringen op korte en lange termijn op het gebied van sportaccommodaties nodig zijn.