Ruimte voor vernieuwing – Vernieuwing voor ruimte

22 juli 2011

De verhoudingen in de cultuursector veranderen in snel tempo. Zonder ingrijpende vernieuwing is het niet mogelijk het hoogwaardige culturele voorzieningenniveau in de stad op peil te houden.
Waar moet worden bezuinigd, ontstaat schaarste. Dat dwingt ons ertoe nieuwe wegen te zoeken om onze doelen te bereiken.