Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen

1 september 2007

In opdracht van VNO-NCW Noord heeft ETIN Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling en creatie van bedrijventerreinen.
Het creeren van nieuwe bedrijventerreinen is een politiek gevoelig onderwerp geworden sinds oproep van de Minister van VROM – Jacqueline Cramer -, tegen de verrommeling van Nederland. De discussie over de uitstraling van bedrijventerreinen krijgt hierdoor een extra dimensie. Wat in deze discussie tot op heden nagenoeg vergeten wordt is de positie van de markt en haar vermogen te komen met intelligente oplossingen.
Efficient omgaan met de schaarse ruimte en tegelijkertijd zorgen voor kwaliteit. Dat geldt voor woningen, maar ook voor bedrijventerreinen.