Ruimtelijke kwaliteiten van creatieve werkmilieus

1 juli 2008

Binnen grote steden zijn creatieve bedrijven vaak geconcentreerd in een beperkt aantal gebieden. Zulke concentraties kunnen we niet verklaren vanuit bestaande economisch-geografische theorie. Kennis hierover is echter wel van belang voor stedelijke gebiedsontwikkeling.
Creatieve bedrijven maken steeds vaker deel uit van de beoogde gebruikersgroepen. Het doel van het onderzoek is daarom te verkennen welke ruimtelijke gebiedskwaliteiten ondernemers in kleine creatieve bedrijven aantrekkelijk vinden, en in welke mate fysieke, sociale, en leefkwaliteiten van intra-stedelijke gebieden invloed hebben op hun vestigingsgedrag.