Samenloop en mogelijke overlap van zorg, hulp en ondersteuning doelgroepen MO en OGGz

20 juni 2012

In 2012 hebben we de samenloop en overlap van zorg, hulp en (financiële) ondersteuning in kaart gebracht bij daklozen en OGGz-cliënten. De quick scan die we hiervoor in samenwerking met het Breuer Institute hebben uitgevoerd, richt zich zowel op de stad als op de provincie Groningen. Bij daklozen stellen we een sterkere samenloop vast dan bij OGGz-cliënten. Met name daklozen die gebruikmaken van maatschappelijke opvang in de stad Groningen krijgen van diverse instellingen hulp en ondersteuning.