Science Parks Innovation or Image?

1 juli 2011

Bijna tweederde van de ondernemers op een science park vindt dat dit concept niet echt veel oplevert op het vlak van innovaties. Zij zien het als een goede manier om zich te profileren. De mogelijke relaties met kennisinstellingen en andere bedrijven hebben voor hen echter geen of weinig waarde. Deze onderzoeksresultaten worden door Jacques van Dinteren, hoogleraar Economische Geografie aan de RUG, gepresenteerd tijdens het congres van de International Association of Science and Technology Parks in Kopenhagen (19-22 juni).

De resultaten zijn nogal in tegenspraak met de opzet van science parks, die vooral de innovatie zouden moeten stimuleren. Een strenger toelatingsbeleid zou daarom aan de orde moeten komen. Het onderzoek van Van Dinteren betreft zes Nederlandse science parks.