Servicepunt Detailhandel Groningen

1 juli 2013

Op 31 januari 2011 is het Servicepunt Detailhandel Groningen formeel van start gegaan als een gezamenlijk project van Groningen City Club (GCC), Winkeliersvereniging Paddepoel, Gemeente Groningen, UWV en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).
Doel: het ondersteunen van ondernemers in de branche detailhandel in brede zin, met daarnaast specifieke aandacht voor personeelsvraagstukken.

Gekozen is voor een pilotperiode van 2 jaar, die inmiddels zo goed als verstreken is.
Aan het eind van deze pilotperiode is het goed de balans op te maken, terug te blikken op doelstellingen, resultaten en bijbehorende organisatie.
Dit om de vraag te beantwoorden:
– heeft het Servicepunt Detailhandel ook in 2013 en verder bestaansrecht en zo ja, hoe ziet deze toekomst er uit? –