Sociaal-Economische Monitor Regio Groningen Assen 2006

1 februari 2006

Monitor van de beleidsprogramma’s in de regio Groningen-Assen.

Een groot aantal sociaal-economische indicatoren zijn in kaart gebracht, onderverdeeld naar de volgende thema’s:

bevolking,
wonen,
economie,
bedrijvendynamiek,
ruimte voor bedrijven,
arbeidsmarkt,
inkomen en verkeer.