Spoorwijken

1 februari 2005

Inventarisatie van de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de zogeheten spoorwijken. De spoorwijken bestaan uit: Indische Buurt, De Hoogte, Paddepoel-zuid, Tuinwijk en Selwerd.
De spoorwijken zijn achterstandswijken waar een veelheid aan projecten loopt om deze achterstanden aan te pakken. Middels het Spoorwijkenonderzoek wordt een indicatie verkregen van de opbrengsten van deze projecten. Om ontwikkelingen in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de Enquete Leefbaarheid en Veiligheid die in het kader van het Grote Stedenbeleid onder inwoners van de gemeente Groningen eens in de twee jaar wordt afgenomen.