Stad en Raad

20 juni 2016

Wat vinden Stadjers van de gemeenteraad? In mei 2016 hebben we het Stadspanel gevraagd wat zij weten, meekrijgen en vinden van de gemeenteraad en zijn functioneren. Bijna 70 procent van de respondenten heeft minstens enige interesse in de Groningse gemeentepolitiek. Hoe jonger, hoe minder interesse. Raadsleden krijgen voornamelijk het advies mee het contact met inwoners en wijken te bevorderen.