Stad verdiept

1 juli 2011

Het is tijd voor een nieuwe fase in de ruimtelijke ordening. Een fase waarin we de ruimte driedimensionaal bestemmen en duurzaam benutten!
In een intensiverende stad als Groningen is het nodig de kansen (en beperkingen) die de ondergrond biedt te verbinden met en betrekken bij de bovengrondse ruimtelijke ontwikkeling. Dit is een voorwaarde voor economische groei en een duurzaam en goed woon- en leefklimaat in de toekomst.
In de ruimtelijke ordening worden functies toegekend aan gebieden vanwege specifeke eigenschappen in dat gebied, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.
Dat is nodig ook, want de ruimte in Nederland en zeker in een stad als Groningen is zeer beperkt. Hoewel bij de toekenning van functies de eigenschappen van de ondergrond een belangrijke rol speelt, is het vooral de bovengrondse ruimte die wordt bestemd.