Stadjers over Afval

1 mei 2016

Is er behoefte aan een afval app? Van alle Stadspanelleden zegt ongeveer de helft dat ze gebruik zouden maken van een afval app als die er zou zijn. We hebben in vervolg op het onderzoek uit 2014 het Stadspanel vragen gesteld over Diftar. Het blijkt dat de meeste Stadspanelleden geen veranderingen verwachten in de mate waarin zij afval scheiden wanneer Diftar wordt ingevoerd. Alleen GFT-afval zouden ze wel meer gaan scheiden.