Stadjers over verkeerslawaai 2011

1 januari 2012

In het najaar van 2011, hebben 3.188 Stadjers die geluidhinder door wegverkeer ondervinden daarover vragen beantwoord. Zij ondervinden verkeerslawaai doordat ze dicht op een drukke weg wonen, maar ook in woonwijken en vooral bij mooi weer, op werkdagen en overdag.
Verkeerslawaai komt vaak door gedrag van automobilisten en brommer- en scooterrijders: veel gas geven, hard rijden, remmen en optrekken of harde muziek. De geënquêteerden vinden het dan ook belangrijk dat anderen zich bewust worden van verkeerslawaai, niet alleen de veroorzakers maar ook instanties als de overheid.

Verkeerslawaai is slecht voor de nachtrust en het welbevinden van degenen die er last van hebben.
Hinder doet zich vooral voor bij open ramen of als men in de tuin of op het balkon is.
De mate van hinder hangt ook af van de persoon en de vorm-van-de-dag. Stadjers doen hun best om met verkeerslawaai om te gaan. De helft van de mensen met verkeerslawaai neemt dit voor lief door positieve kwaliteiten van hun woning, zoals de woonplek of een mooi uitzicht.