Stadsenquete 2018

2 mei 2019

In de Stadsenquête 2018 gingen de vragen vooral over voorzieningen in de buurt, de dienstverlening van de gemeente, de WIJ-teams (sociale wijkteams) en energie en woningen. Het onderdeel dienstverlening van de gemeente is een verplicht onderdeel van de landelijke Burgerpeiling van de VNG.

Stadsenquête 2018