Stadsmonitor Gemeente Groningen 2008

1 juni 2008

De Stadsmonitor geeft jaarlijks informatie over de tien kerndoelen uit de Stadsvisie (Groningen, sterke stad, actieve stadjers). Hiertoe zijn deze kerndoelen uitgewerkt naar meetbare (prestatie)doelen. Deze worden door middel van strategische indicatoren in de tijd gevolgd.

De volgende doelen worden onderscheiden:

Doel 1: Een stad met meer werk en minder werkloosheid
Doel 2: Een stad met een uitstekend vestigings-klimaat
Doel 3: Een stad die schoon en heel en veilig is
Doel 4: Een stad met een voortreffelijk woonklimaat
Doel 5: Een stad die zich duurzaam ontwikkelt
Doel 6: Een stad waarin iedereen mee doet
Doel 7: Een gezonde stad
Doel 8: Een stad die bruist op cultureel en sportief gebied
Doel 9: Een stad waarin iedereen is geïntegreerd
Doel 10: Een stadhuis in het hart van de stad