Stadsmonitor Gemeente Groningen 2009

1 juni 2009

De Stadsmonitor geeft jaarlijks informatie over de tien kerndoelen uit de Stadsvisie, te weten:
doel 1 een stad met meer werk en minder werkloosheid
doel 2 een stad met een uitstekend vestigingsklimaat
doel 3 een stad die schoon, heel en veilig is
doel 4 een stad met een voortreffelijk woonklimaat
doel 5 een stad die zich duurzaam ontwikkelt
doel 6 een stad waarin iedereen meedoet
doel 7 een gezonde stad
doel 8 een stad die bruist op cultureel en sportief gebied
doel 9 een stad waarin iedereen geintegreerd is
doel 10 een stadhuis in het hart van de stad