Stadsmonitor Gemeente Groningen 2010

1 februari 2010

Voor het afgelopen jaar zijn de tekenen van de recessie ook in Groningen waar te nemen. Voorbeelden daarvan zijn: een stijgend aantal bijstandsgerechtigden, een dalend aantal vacatures en minder verkoop van bedrijventerreinen.
Desondanks staat Groningen er economisch beter voor dan een aantal jaren terug. Zo is in 2009 het aantal (voornamelijk vaste) banen nog met 2118 toegenomen.
Onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten hebben Groningen als een van de meest ‘crisisbestendige’ steden bestempeld. De oorzaak daarvan zit hem in het feit dat Groningen weinig industriele export kent. De gevolgen van de crisis doen zich juist in deze sector het hevigst voor.
Groningen is vooral sterk in de (publieke) dienstverlening. Het is echter afwachten hoe de verdere effecten van de economische crisis (bijvoorbeeld in de vorm van bezuinigingen in de publieke sector) zullen uitpakken.
Een aantal lange termijntrends (gemeten over de afgelopen tien jaar) zijn gunstig voor de Stad. Dit geldt vooral voor de leefbaarheid. Het ministerie van VROM heeft de ontwikkeling van leefbaarheid in de Nederlandse steden op een rij gezet. De voortgang in de Groninger wijken is de afgelopen jaren het grootste van het land geweest.
Daarnaast groeit de Stad door naar een inwoneraantal boven de 185.000. Dit is mede in de hand gewerkt door een record aan nieuwbouw van woningen. En een nog steeds toenemend aantal studenten dat in de Stad wil komen studeren. Al met al staat de Stad er nu een stuk sterker voor dan voorheen.

Hoofdstukken :
Algemeen: groei en transformatie
Werk, inkomen en vestigingsklimaat
Verkeer en vervoer
Leefomgeving
Woonklimaat en cultuurhistorie
Duurzame ontwikkeling
Gezondheid
Welzijn en zorg
Onderwijs en jeugd
Sport en cultuur
Integratie