Stadsmonitor Gemeente Groningen 2012

1 mei 2012

De Stadsmonitor 2012 geeft de opvallendste trends en ontwikkelingen over het jaar 2011 weer in Groningen.
In de opzet van de Stadsmonitor zijn een aantal zaken veranderd. Anders dan in de Stadsmonitor 2011 zijn nu een aantal vergelijkende tabellen opgenomen. Hierin wordt Groningen vergeleken met andere (grote) steden in Nederland. Hierdoor worden de monitoringsgegevens meer in perspectief gezet. Daarnaast zijn in vergelijking met 2011 minder gegevens over gezondheid opgenomen, omdat voor de metingen op dit terrein een tweejarige cyclus geldt.
In 2013 zijn er dus weer nieuwe gegevens beschikbaar.

De opvallendste ontwikkelingen zijn:

Werken
Een ‘tweeledig beeld’. Enerzijds een vrij positief beeld:
– De werkgelegenheid liet in de tweede helft van het jaar een knik zien, maar laat per saldo nog een lichte groei zien, en is zeker nog niet op het wat lagere niveau van een paar jaar terug;
– Het aantal niet werkende werkzoekenden (vooral onder een aantal allochtone groeperingen) is behoorlijk gedaald de afgelopen periode;
– We zien op de lange termijn (tien jaar) dat het aandeel lage inkomens in Groningen wat afneemt en het aandeel hoge inkomens wat groeit;
– Wanneer we kijken naar de factor ‘aantrekkelijkheid’ dan zien we van een forse groei in de toeristische overnachtingen;
– Het aantal startende ondernemers was in 2011 hoger dan in de voorafgaande jaren.
Anderzijds zijn er aantal negatieve ontwikkelingen aan te wijzen:
– De uitgifte van bedrijvenlocaties is miniem;
– Het aantal bijstandgerechtigden neemt weer toe;
– De jeugdwerkloosheid neemt weer toe.

Wonen
– De woningbouwproductie is gedaald, maar is, dankzij de toename van het aantal huurwoningen, nog niet op het lagere niveau van de jaren 2003-2006 beland;
– de slaagkans voor een huurwoning is navenant toegenomen;
– de waarderingscijfers voor het onderhoudsniveau (schoon en heel) zijn onverminderd hoog;
– Groningen geldt als een van de minst verloederde steden van Nederland.

Leven
– De Stad groeit door naar 193.183 inwoners en verkeert in een ‘nek aan nek’ situatie met Almere om de zevende stad van Nederland, de toename van het aantal studenten is en blijft daarin voor Groningen doorslaggevend;
– De sociale samenhang blijft stabiel, en is in centrum en in de wijken ten Noord(oosten) daarvan lager dan gemiddeld;
– De criminaliteitscijfers (inbraak en geweld) blijven op een lager niveau dan een aantal jaren terug; het onveiligheidsgevoel is behoorlijk beter dan dat van het stedelijke gemiddelde in Nederland.