Stadsrapport Groningen

1 januari 2010

Het stadsrapport Groningen is tot stand gekomen n.a.v. het Kortlopend STIP programma “Ondernemerschap in wijk en stad” waar de gemeente aan heeft deelgenomen.
In het stadsrapport worden niet alle specifieke stadsvragen beantwoord maar is besloten de verschillende specifieke vragen te bundelen en daar een aantal algemene vragen uit af te leiden. Het resultaat daarvan is dat in het stadsrapport o.a. de volgende vragen worden beantwoord:

– Hoe staat het ondernemerschap (ontwikkeling van het aantal bedrijven, banen, starters etc.) er in uw stad voor?
– Wat is de stand van zaken t.a.v. kleinschalige bedrijfshuisvesting (landelijk);
– Welke factoren bepalen het succes danwel het falen van ondernemers en ondernemingen?
– Wat zijn agglomeratie- en clustereffecten, en hoe kunnen gemeenten daar in hun beleid succesvol op aansturen?
– Wat wordt onder wijkeconomie verstaan en wat is de rol van de wijkeconomie binnen de stedelijke economie?
– Welke beleidsmaatregelen zijn van grote relevantie op lokaal niveau en wat zijn de ervaringen van ondernemers met o.a. het startersbeleid en het algemene ondernemersbeleid van gemeenten (in algemene zin)

Met het rapport wordt gezocht naar een balans tussen enerzijds breedte (gezien de zeer verschillende vragen van de gemeenten in het kader van ondernemerschap in wijk en stad) en anderzijds voldoende diepgang (zonder veel tijd en aandacht te besteden aan zeer specifieke, sterk locatiegebonden aspecten).