Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands

1 juni 2016

Start-ups in de gemeente Groningen en Noord-Nederland: de Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met Onderzoek en Statistiek Groningen een studie hiernaar verricht. Het rapport ‘Start-ups in Groningen en Noord-Nederland’ bevat een breed scala aan gegevens en analyses die richting kunnen geven aan het beleid rondom start-ups en ondernemerschap in bredere zin. Het rapport gaat in op het toenemend belang van ondernemerschap voor het welzijn en de economische ontwikkeling van regio’s op verschillende geografische niveaus.