Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2005

1 november 2005

Jaarlijkse uitgave van statistische informatie over de gemeente Groningen op de gebieden:
Bodemgebruik,
Bevolking,
Woonruimte,
Volksgezondheid,
Werkgelegenheid en economie,
Werkloosheid,
Sociale zorg, inkomen en lasten,
Onderwijs,
Welzijn,
Cultuur, sport en vrije tijd,
Verkeer en vervoer,
Milieu,
Openbare veiligheid,
Leefbaarheid,
Concerncijfers, bestuur en burgercontacten.