Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2009

1 november 2009

Jaarlijkse uitgave van statistische informatie over de gemeente Groningen op de gebieden:

Bodemgebruik,
Bevolking,
Woonruimte,
Volksgezondheid,
Werkgelegenheid en economie,
Werkloosheid,
Sociale zorg,
Inkomen en lasten,
Onderwijs,
Welzijn,
Cultuur,
Sport en vrije tijd,
Verkeer en vervoer,
Milieu,
Openbare veiligheid,
Leefbaarheid,
Concerncijfers,
Bestuur en burgercontacten.