Stedelijke Netwerken

1 januari 2008

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Nirov meerjarenprogramma Van Stad Naar Regio, het ministerie van VROM en de Erasmus Universiteit.
Deze website handelt over Stedelijke Netwerken. Een Stedelijk Netwerk is een platform waarop een aantal steden zich verenigt met kleinere gemeenten, provincie(s) en kaderwetgebied(en). Stedelijke Netwerken vormen geen nieuwe bestuurslaag naast gemeente, provincie en rijk.

In de Nota Ruimte is een aantal Stedelijke Netwerken benoemd die van nationaal belang worden geacht:
Regio Randstad (opgesplitst in een Noord- en Zuidvleugel)
Tripool Zuid-Limburg
Groningen-Assen
Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Brabantstad
Netwerkstad Twente