Studentenhuisvesting 2007

1 november 2007

De Groninger Studentenbond (GSb) voert jaarlijks onder eerstejaarsstudenten een enquete over kamernood uit. In oktober van dit jaar hebben ruim 460 studenten van zowel de
Hanzehogeschool Groningen (HG) als de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deze enquete ingevuld.
Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen hoe het in Groningen is gesteld met het kameraanbod. Hierbij is niet alleen aandacht besteed aan welk percentage van de studenten op zoek zijn naar een kamer, maar ook wat zij moesten doen om aan een kamer te komen, hun nieuwe woonsituatie en de prijs die zij ervoor betalen.

Uit het voor u liggende rapport blijkt dat de kamernood constant is gebleven ten opzichte van vorig jaar.
De daling die vorig jaar is ingezet, is helaas geen blijvende ontwikkeling gebleken. Dat betekent dat ruim 20% van de eerstejaars op kamers wil, maar aan het begin van het studiejaar nog geen kamer in de stad heeft kunnen bemachtigen! Bovendien heeft zo’n 8% van de studenten slechts een tijdelijke kamer en moeten zij op korte termijn iets permanents vinden.
In het rapport worden de uitslagen van de Kamernoodenquete nader toegelicht. Vervolgens zullen aan de hand van deze uitkomsten conclusies worden getrokken over de stand van zaken op de Groningse kamermarkt.