Studentenhuisvesting nu en straks

1 januari 2003

Met haar studentenhuisvestingsbeleid wil de Gemeente Groningen bereiken dat Groningen een aantrekkelijke stad blijft om te wonen en te studeren en dat iedere nieuwe student in Groningen binnen 3 maanden een kamer moet kunnen vinden.
Om dit te kunnen realiseren is eerst geanalyseerd hoe de huidige studentenhuisvestingsmarkt eruit ziet, welke toekomstige ontwikkelingen er zijn in vraag en aanbod, wat de knelpunten zijn die op basis van deze analyse geformuleerd kunnen worden en de manieren waarop deze kunnen worden opgelost.