Systeemschets Eemsdelta 2030

7 december 2007

In de zomer van 2005 is de Provincie Groningen met een groot aantal partijen in een bijzonder project gestapt: Concrete Stappen naar een Duurzame Eemsdelta (Costa Due). Het project is geheel in lijn met de doelstellingen van Energy Valley, het gezamenlijke initiatief van private en publieke partijen in Noord-Nederland om de energiesector te gebruiken voor economische versterking.
In Costa Due zijn relevante marktpartijen, branche organisaties, overheden en kennisinstellingen samen nagegaan welke mogelijkheden er juist in de Eemsdelta zijn voor biomassa-activiteiten. Hoe kunnen we met nieuwe technologie voor bio-energie en biogrondstoffen komen tot meer werk, minder CO2-uitstoot en een geringer beslag op niet-hernieuwbare hulpbronnen? Die vraag stond centraal in Costa Due en met een ongebruikelijk proces – een zogenaamde ‘stakeholderdialoog’ – is gezocht naar de antwoorden.
Als deelnemers aan Costa Due maken we nu de balans op van anderhalf jaar dialoog, verkennen en ontdekken. We zien nieuwe kansen in de Eemsdelta en die gaan we pakken! we zullen de uitstoot van CO2 moeten beperken. Maar ook de wens om minder afhankelijk te zijn in onze energievoorziening speelt een rol. De Eemsdelta, het industriele zwaartepunt van de Energy Valley, is bij uitstek geschikt om die ambitie te verbinden met economische groei.