Talent voor topsport!

26 maart 2013

Op 30 september 2009 heeft de raad de Sportvisie 2010-2020 “Meer ruimte voor sport en bewegen” vastgesteld. Daarin kondigden we aan ons beleid op het gebied van topsport en talentontwikkeling nader uit te werken.
Dat hebben we gedaan en deze nota is daarvan het resultaat.