Te veel problemen onder een dak

1 februari 2005

Doelstelling van deze quickscan is het bieden van inzicht in het aantal multi-probleemgezinnen in de stad Groningen en de aanpak van de problemen waarmee deze gezinnen kampen.
De quickscan start met het geven van een werkdefinitie van multi-probleemgezinnen naar aanleiding van een literatuurstudie.

Vervolgens wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

– Wat is de omvang van het aantal multi-probleemgezinnen in de stad Groningen?
– Met welke problemen kampen multi-probleemgezinnen in de stad Groningen?
– Wat is het hulpverleningsaanbod voor multi-probleemgezinnen in de stad Groningen?
– Welke deficiënties (zowel methodisch, organisatorisch als in capaciteit) vertoont het hulpverleningsaanbod?
– Welke oplossingen zijn er te geven om tot een adequate vorm van hulpverlening aan multi-probleemgezinnen te komen?