Terrein in bedrijf

1 maart 2007

De nota Terrein in Bedrijf geeft de visie van de gemeente weer op kwaliteit en toekomst voor bedrijvenlocaties in de stad Groningen.
Een visie die ook vraagt om weerwoord, reactie en aanvulling. De gemeente nodigt “economisch Groningen” daarom uit tot kritisch commentaar, zodat er een breed gedragen nota Terrein in Bedrijf naar de gemeenteraad gaat. U heeft tot 5 juli de mogelijkheid voor schriftelijke inspraakreacties. De nota ligt o.a. ter inzage bij het Bedrijvenloket aan het Ged. Zuiderdiep.