Tevredenheid Wvg-clienten (2005)

1 december 2005

In het kader van de Wvg-benchmark is een Quick Scan Clienttevredenheid ontwikkeld. Een compact onderzoek naar de tevredenheid van Wvg-clienten over de uitvoering van de Wvg. De volgende onderwerpen komen aan de orde: tevredenheid over voorzieningen, de aanvraag- en afhandelingsprocedure en de bejegening door de medewerkers. In totaal hebben in 2005 vijftien gemeenten en samenwerkingsverbanden deelgenomen.